Make the Web

sell more!

ad4content Tutorial

Efektywny porównawczy środek reklamy z wysokim eCPC.

Tak osiągniesz najlepsze efekty z ad4content.

Krok

1 2 3

Ustalenie formatu
kreacji reklamowej

Po wyborze nazwy, w kroku drugim można wybrać pożądany format. Wartości w dropdown-menu są podane w pikselach.

Przy niektórych formatach, jak na przykład 500×400, poprzez ikonę można wybrać, czy przedstawiane obrazy mają pojawiać się obok tekstu, czy też ponad nim. W tabeli, obok wyboru położenia obrazu, można zobaczyć ile reklam może zostać wyświetlonych, oraz minimalne i maksymalne wartości dla tego formatu. Parametry te można dopasować według indywidualnych potrzeb.

Oba suwaki służą do ustawienia pożądanej wielkości kreacji. Prosimy użyć w miarę możliwości zdefiniowanych wzorów, które najbardziej odpowiadają Państwa potrzebom.

Następny krok