Ochrona danych osobowych

W ad4mat wiemy, że dla Państwa najważniejsze jest ostrożne obchodzenie się z Państwa danymi osobistymi. Dlatego właśnie ochrona danych osobowych jest dla advanced STORE GmbH i dla prowadzonych pod marką ad4mat® usług reklamowych najważniejsza i priorytetowa. Do naszych norm należy nieograniczone poszanowanie prawa osoby do samostanowienia o losie danych jej dotyczących. ad4mat czuje się zobowiązany do przestrzegania niemieckich i europejskich regulacji o ochronie danych osobowych bez względu na czas i sytuacje. Z tego względu informujemy Państwa poniżej o obchodzeniu się przez ad4mat z Państwa danymi.

1. Przechowywanie danych

ad4mat® nigdy nie zapisuje danych osobowych lub danych odnoszących się do osoby bez Państwa wyraźnej zgody, tzn. ad4mat nie zapisuje informacji typu nazwisko, e-mail, czy numer telefonu. To samo odnosi się do danych, które mogłyby wskazywać na konkretną osobę. Przez to jest pewność, że ani ad4mat ani dostawca produktów, lub usług nie są w stanie połączyć ogólnych informacji o istotnych dla reklam grupach docelowych z konkretnymi osobami. .

Ad4mat podjęło odpowiednie kroki, aby uniemożliwiść jakiekolwiek przetwarzenie danych, które wskazywałoby na osobę konkretnego użytkownika.

Ponadto ad4mat nigdy świadomie nie zbiera danych o użytkownikachponiżej 13 roku życia. To samo dotyczy się się witryn, które skierowane są w tą grupę wiekową. Jeżeli zaobserwują Państwo taki przypadek, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezwłocznie usuniemy takie informacje z naszych serwerów. Możliwośc kontaktu z nami znajdą Państwo u dołu strony.

2. Przetwarzanie i użytkowanie danych

ad4mat filtruje grupy docelowe istotne dla reklam poprzez socjodemograficzne czynniki i zainteresowania. Nie występuje przypisanie w ad4mat do wrażliwych kategorii zainteresowań, jak rasa, religia, czy orientacja seksualna. Przefiltrowane na podstawie czynników socjoldemograficznych grupy docelowe otrzymują możliwie adekwatne treści reklamowe. Poprzez to efekty zakłóceń, które mogłyby powstać poprzez nieistotną reklamę dla grupy docelowej, zostały zminimalizowane. Podczas wyświetlania ogłoszeń grupom docelowym będą brane pod uwagę interesy nie pojedynczej osoby, ale interesy anonimowej ustandaryzowanej grupy osób. Przetwarzamy wyłącznie statystyczne wzorce, które wywodzą się z anonimowego użytkowania reklamy online i redakcyjnych treści.

ad4mat nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom lub innzm jednostkom. Ad4mat może jedynie dostarczyć określone albo przefiltrowane dane grupy docelowaj, na podstawie cookies, osobom trzecim, aby wyświetlić istotną zawartość reklamową grupie docelowej.

3. Bezpieczeństwo danych

Pomimo, że przetwarzane dane są danymi anonimowymi, wszyscy pracownicy ad4mat przy podejmowaniu pracy, którzy mają styczność z tymi danymi, są zobowiązani na podstawie § 5 Bundesdatenschutzgesetz (Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) do zachowania dyskrecji. ad4mat powziął techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby uchronić dane przed manipulacją, zniszczeniem, czy utratą.

4. Używanie „Cookies”

ad4mat używa Cookies. Internauta odwiedzający stronę internetową, która zawiera ogłoszenia ad4mat, powoduje, że ad4mat zapisuje w przeglądarce internetowej liczbę (poprzez Cookie). Na podstawie tego numeru np. „2089” przeglądarka „przypomina sobie” wywołania internauty. Przeniesienie tej liczny do innej przeglądarki jest niemożliwe. Przez to jednak odniesienia do osoby są ani przez ad4mat, ani przez osoby trzecie niemożliwe!

5. Opcje dla danych/cookies

Mają Państwo różne możliwości, aby wyłączyć używanie Cookies poprzez ad4mat, albo wyłączyć pobieranie, zapisywanie i przetwarzanie danych w formie anonimowej:

Mają Państwo możliwość, aby zablokować zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
[Tutorial PDF]

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Gromadzenie danych i ich zapisywanie na przyszłość może zostać zablokowane.

Można wyłączyć rejestrowanie przez Google danych utworzonych przez cookie na tej stronie oraz ich przetwarzanie przez Google, klikając na powyższy link. Poprzez kliknięcie zostanie zapisane Opt-Out cookie, które uniemożliwi w przyszłości rejestrowanie danych przy odwiedzaniu tej strony. Deaktywacja Google Analytics

Więcej infromacji odnośnie warunków użytkowania i ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo pod http://www.google.com/analytics/terms/pl.html i pod https://www.google.de/intl/pl/policies/. Przypominamy, że na tej stronie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizelp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów ip (tzw. maskowanie ip).

7. Kontakt

Pytania lub uwagi dotyczące tematu ochrony danych osobowych i ochrony danych można wysyłać na e-mail privacy@advanced-store.de . Istnieje również możliwość wysłania zapytania pocztą.

Nasz adres:
advanced STORE GmbH
Seydelstraße 18
10117 Berlin, Germany